Mezinárodní všestranné zkoušky slídičů 2005

Naše sdružení a jeho členové se vždy aktivně zapojovali do dění v lovecké kynologii. V dobách, kdy ve zdejších revírech byla hojnost drobné zvěře, využívali kynologové především krátkosrsté německé ohaře. Později se tento poměr začal upravovat ve prospěch menších plemen, a to především slídičů. Průkopníkem této cesty byl u nás Josef Soukup, původně chovající malé münsterlandské ohaře, který dovezl 1.štěně welššpringršpaněla. Poté se k nám díky práci Pepíka Soukupa a jeho syna Pavla v Klubu chovatelů loveckých slídičů začali každoročně vracet chovatelé těchto psů na výcvikové víkendové pobyty. Tyto aktivity nakonec vyvrcholily přidělením pořadatelství Mezinárodních všestranných zkoušek slídičů v září roku 2005 našemu sdružení. Na zkouškách jednoznačně dominovala fenka welššpringršpaněla Zina z Krzáku vedená panem Štěpaníkem, která předvedla se svým vůdcem neuvěřitelný koncert po oba dny a především při práci na pobarvené stopě pro přihlížející nezapomenutelný dojemný zážitek, když stoprocentně potvrdila kvality hlasitého oznamovače....nejen vůdci feny tehdy ukápla slza dojetí....naštěstí se alespoň částečně podařilo z práce Ziny pořídit kamerový záznam.
Více podrobností o zkouškách a výsledcích najdete zde: 
https://www.kchls.cz/zkousky/2005/kvz_castolovice/kvz_castolovice_vycvikar.htm 

Nutno dodat, že slídiči (5x welššpringšpaněl a 1x anglický špringršpaněl) si od té doby našli své pevné místo mezi lovecky upotřebitelnými psy využívanými v našem revíru. Vynikající práci odvádějí při lovu drobné zvěře, zvláště vodní, ale také při dosledu srnčí zvěře.

Josef Štěpáník se Zinou z Krzáku                       Pepík Soukup s WSS Argem od Douglasek, vlevo p.Kašpar -
                                                                        vrchní rozhodčí