Lovecká sportovní střelba

Pro trénink brokové sportovní střelby využíváme vlastní schválenou parkúrovou střelnici Třešňovka u chaty Na Pasece. Střelnice slouží spíše pro vlastní potřebu, nebo menší skupiny střelců z blízkého okolí.
Členové našeho sdružení se tradičně v červnu setkávají a soutěží o Putovní pohár MS Střezmá Olešnice. Jména některých našich střelců, či účastníků střeleb, jako např. Jaroslav Moravec, Václav Špaček, Josef Burián, Jindřich Laštovička, Miloslav Zaňka, nebo Bohuslav Kunc, jsou známá účastníkům střeleckých závodů v širokém okolí.