Interní informace MS


Tato sekce slouží především pro předávání informací a organizačních pokynů členské základně MS Střezmá.


Pokyny pro členy z členské schůze 24.4.2015 v Olešnici:

do 10.5.2015 - vyčistit a vyvápnit krmelce a zásypy - vápno v Olešnici v hospod.budově, sůl bude dodána tamtéž  v nejbližších dnech
schválen plán - rozdělení lovu srnců - bližší info u mysl.hospodáře, vydány pokyny k lovu černé zvěře a k umístění a ošetření úlovků
30.5. - předběžně schválena účast MS na dalším ročníku Pohádkové cesty - stanoviště chata Častolovice
6.6. - předběžně v plánu účast MS na Dětském dnu v Olešnici
4.7. - v plánu Myslivecký den MS Háj Voděrady na střelnici Třešňovka
8.-9.8. - předběžně v plánu společný zájezd Jihlava /soutěž dřevorubců, Zoo Jihlava/
do konce roku počítáme s přizpůsobením změny názvu s legislativou na z.s. /zapsaný spolek/