Informace o nás

Datum vzniku: 13. březen 1993
Název: Myslivecký spolek STŘEZMÁ Olešnice
Sídlo: č.p. 120, 517 36 Olešnice
Identifikační číslo: 48612260
Právní forma: Spolek
Zkrácený název: MS STŘEZMÁ OLEŠNICE
   

 

Řídící orgány mysliveckého spolku  
Myslivecký spolek je řízen 5-členným výborem.

Výbor
Radomír PODOLSKÝ, Čestice – předseda 
Karel JANEČEK, Olešnice – místopředseda 
Milan ŽID, Olešnice – myslivecký hospodář + úsek lovecké kynologie
Jaroslav PULTAR, Paseky – finanční hospodář
Roman MITANA, Častolovice – jednatel
Miroslav MARTÍNEK, Velká Ledská - vypomáhá výboru na úseku střelectví s hlasem poradním

Kontrolní a revizní komise
její činnost byla ukončena s přijetím nových stanov v září 2015, odpovědnost za kontrolní činnost byla přenesena na Výbor a Členskou schůzi, která může pověřit kontrolou příslušné oblasti hospodaření kteréhokoliv z členů spolku. 
-----------------------------------------------

Správci budov

Pavel VILÍMEK, Libel - správce objektu lovecké chaty v Častolovicích - tel.  721 214 140 (ms-olesnice@seznam.cz)
U pana Vilímka je možné sjednat krátkodobý pronájem objektu na rodinné nebo firemní akce a oslavy a informovat se na podmínky pronájmu.

Miroslav MARTÍNEK, Velká Ledská – správce lovecké chaty Na Třešňovce a brokové parkúrové střelnice Třešňovka - tel. 604 176 011 (ms-olesnice@seznam.cz)
U pana Martínka je možné sjednat krátkodobý pronájem chaty nebo chaty a střelnice na informovat se na podmínky pronájmu. 

 

.....  v MS Střezmá Olešnice máme po VČS 2024 v evidenci 27 členů, když v roce 2023 ukončili své členství z vlastního rozhodnutí 2 členové a jiní dva žadatelé o členství vstoupili do spolku v březnu 2024 na výroční členské schůzi po absolvování stanovené zkušební lhůty.