Informace o nás

Datum vzniku: 13. březen 1993
Název: Myslivecký spolek STŘEZMÁ Olešnice
Sídlo: č.p. 120, 517 36 Olešnice
Identifikační číslo: 48612260
Právní forma: Spolek
Zkrácený název: MS STŘEZMÁ OLEŠNICE
   

 

Řídící orgány mysliveckého spolku  
Myslivecký spolek je řízen 5-členným výborem.

Výbor
Radomír PODOLSKÝ, Čestice – předseda 
Karel JANEČEK, Olešnice – místopředseda 
Milan ŽID, Olešnice – myslivecký hospodář + úsek lovecké kynologie
Jaroslav PULTAR, Paseky – finanční hospodář + úsek střelectví
Roman MITANA, Častolovice – jednatel

Kontrolní a revizní komise
její činnost byla ukončena s přijetím nových stanov v září 2015, odpovědnost za kontrolní činnost byla přenesena na Výbor a Členskou schůzi, která může pověřit kontrolou příslušné oblasti hospodaření kteréhokoliv z členů spolku. 
-----------------------------------------------

Správci budov

Milada FORCHOVÁ, Častolovice – správce lovecké chaty v Častolovicích - tel.774 526 754 
Pavel VILÍMEK, Libel - správce lovecké chaty v Častolovicích - tel.721 214 140 - pověřen pro akce mysliveckého spolku a jeho členů a zastupováním M.F.
Miroslav MARTÍNEK, Velká Ledská – tel. 604 176 011 -správce lovecké chaty Na Pasece a brokové parkúrové střelnice
                                                               Třešňovka

 

.....  v MS Střezmá Olešnice máme po VČS 2022 v evidenci 27 členů, v r.2021 vykonávali při našem MS odbornou praxi při kurzu o 1.lovecký lístek 3 posluchači kurzu, z nichž 1 v dubnu 2022 požádal o členství po složení zkoušek z myslivosti