Vedení spolku

Řídící orgány mysliveckého sdružení  
Myslivecký spolek je řízen 5-členným výborem

Výbor /zvolen 12.3.2022/
Radomír PODOLSKÝ, Čestice – předseda
Karel JANEČEK, Olešnice – místopředseda, úsek kultury + evidence brigádní činnosti
Milan ŽID, Olešnice – myslivecký hospodář + úsek lovecké kynologie
Jaroslav PULTAR, Paseky – finanční hospodář + úsek střelectví
Roman MITANA, Častolovice – jednatel


Myslivecká stráž
Pavel Žid - Olešnice, Radomír Podolský - Čestice, Miloslav Zaňka - Malá Ledská, Josef Vanický ml. - Synkov, Petr Šimerda - Lično
/v okamžiku, kdy zasahuje u porušení nebo podezření porušení Zákona o myslivosti, požívá práv veřejného činitele/
-----------------------------------------------

Správci budov

Milada FORCHOVÁ, Častolovice – správce lovecké chaty v Častolovicích - tel.774 526 754 
Pavel VILÍMEK, Libel - správce lovecké chaty v Častolovicích - tel.721 214 140 - pověřen pro akce mysliveckého spolku a jeho členů a zastupováním M.F.
Miroslav MARTÍNEK, Velká Ledská – tel. 604 176 011 -správce lovecké chaty Na Pasece a brokové parkúrové střelnice
                                                               Třešňovka

Miloš KOPECKÝ, Olešnice - správce hospodářské budovy v Olešnici

-----------------------------------------------
Jiří MALÝ, Čestice - správce vývěsky MS u Základní školy v Častolovicích
Radomír PODOLSKÝ, Čestice - správa webové prezentace, příspěvky do obecních zpravodajů - tel.724 637 194 - ms-olesnice@seznam.cz

 

--------------------

Výbor /zvolen 11.3.2017 - ukončil činnost 11.3.2022/
Josef VANICKÝ ml., Synkov – předseda
Jiří MALÝ, Čestice – místopředseda, úsek kultury + evidence brigádní činnosti
Pavel ŽID, Olešnice – myslivecký hospodář + úsek lovecké kynologie
Jaroslav PULTAR, Paseky – finanční hospodář + úsek střelectví
Radomír PODOLSKÝ, Čestice – jednatel