Vedení spolku

Řídící orgány mysliveckého sdružení  
Myslivecký spolek je řízen 5-členným výborem

Výbor /zvolen 12.3.2022/
Radomír PODOLSKÝ, Čestice – předseda
Karel JANEČEK, Olešnice – místopředseda, úsek kultury + evidence brigádní činnosti
Milan ŽID, Olešnice – myslivecký hospodář + úsek lovecké kynologie
Jaroslav PULTAR, Paseky – finanční hospodář 
Roman MITANA, Častolovice – jednatel
Miroslav MARTÍNEK - pomáhá výboru na úseku střelectví s hlasem poradním


Myslivecká stráž
Pavel Žid - Olešnice, Radomír Podolský - Čestice, Josef Carda - Malá Ledská, Petr Šimerda - Lično, Roman Mitana - Častolovice
/v okamžiku, kdy zasahuje u porušení nebo podezření porušení Zákona o myslivosti, požívá práv veřejného činitele/
-----------------------------------------------

Správci budov

Pavel VILÍMEK, Libel - správce lovecké chaty v Častolovicích - tel.721 214 140 - email: ms-olesnice@seznam.cz

S panem Vilímkem je možné sjednat krátkodobý pronájem objektu na firemní akce i rodinné oslavy a informovat se u něho na podmínky pronájmu.

 
Miroslav MARTÍNEK, Velká Ledská – správce lovecké chaty Na Pasece a brokové parkúrové střelnice   - tel. 604 176 011 - email: ms-olesnice@seznam.cz
Se správcem objektu je možné sjednat krátkodobý podpronájem objektu (chaty nebo chaty a střelnice) a informovat se u něho na podmínky pronájmu.                        

Pavel ŽID, Olešnice - správce hospodářské budovy v Olešnici

 

správci budov při své činnosti podéhají předsedovi MS, rozhodnutí výboru a Členské schůze

-----------------------------------------------
Jiří MALÝ, Čestice - správce vývěsky MS u Základní školy v Častolovicích
Radomír PODOLSKÝ, Čestice - správa webové prezentace, příspěvky do obecních zpravodajů - tel.724 637 194 - ms-olesnice@seznam.cz

 

--------------------

Výbor /zvolen 11.3.2017 - ukončil činnost 11.3.2022/
Josef VANICKÝ ml., Synkov – předseda
Jiří MALÝ, Čestice – místopředseda, úsek kultury + evidence brigádní činnosti
Pavel ŽID, Olešnice – myslivecký hospodář + úsek lovecké kynologie
Jaroslav PULTAR, Paseky – finanční hospodář + úsek střelectví
Radomír PODOLSKÝ, Čestice – jednatel