Novinky

Zvolen nový výbor MS

15.04.2022 23:02
Výroční členská schůze dne 12.3.2022 zvolila na své schůzi v Častolovicích nový výbor MS Střezmá Olešnice. Předchozímu výboru vypršel pětiletý mandát. Na této výroční schůzi nebyl zvolen žádný nový člen ani si k tomuto datu nepodal svoji přihlášku o členství ve spolku. Spolek tak vstoupil do...

Tůňový biotop Žampaška

19.03.2022 23:16
„Tůňový biotop Žampaška“ V rámci projektu byly v r.2019-2021 vybudovány čtyři tůně. Cílem projektu bylo vybudování tůňového biotopu, čímž došlo k posílení ekologické stability, odtokových poměrů lokality a biodiverzity zastoupením pestřejší škály stanovišť. Realizací projektu byly cíle...

Střelecké závody Cena kamaráda 2021

28.05.2021 02:06
Myslivecký spolek STŘEZMÁ Olešnice tímto srdečně zve všechny brokové střelce i širokou veřejnost na tradiční střelecké závody v loveckém parkúru Cena kamaráda, které se uskuteční v sobotu 10.7.2021 od 8.00 hod na střelnici Třešňovka u chaty Na Pasece.   Akce se uskuteční pokud to dovolí...

Nová okna a židle na chatě díky dotaci od EU a NAD ORLICÍ o.p.s.

28.05.2021 00:59
Náš myslivecký spolek před časem požádal prostřednictvím obecně prospěšné společnosti  MAS Nad Orlicí, o.p.s. o dotaci z programu EU - Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova - na výměnu oken u myslivecké chaty v Častolovicích a na pořízení nových židlí do chaty. Žádost byla kladně...

Střelecké závody Cena kamaráda 2020

07.07.2020 06:01
 Myslivecký spolek tímto srdečně zve všechny brokové střelce i širokou veřejnost na tradiční střelecké závody v loveckém parkúru Cena kamaráda, které se uskuteční v sobotu 11.7.2020 od 8.00 hod na střelnici Třešňovka u chaty Na Pasece.    

Zemřel Bohuslav Kunc

09.01.2019 15:02
Dne 1.1.2019 opustil ve věku 86 let tento svět a zelené háje pan Bohuslav Kunc z Častolovic. Bohouš se s námi přitom ještě v listopadu a začátkem prosince zúčastnil plný elánu dvou našich společných podzimních honů a v létě s námi stílel na naší stelnici na asfaltové terče! Byl nejstarším členem MS...

MVDr. Václav Hodný navždy opustil naše řady

22.08.2017 09:55
Oznamujeme všem smutnou zprávu. Naše myslivecké řady dne 20.8.2017 ve věku 77 let navždy opustil pan MVDr. Václav Hodný z Častolovic, zakládající  a dlouholetý člen MS STŘEZMÁ Olešnice, a někdejší předseda Okresního výboru Českého mysliveckého svazu v Rychnově nad Kněžnou.Ve...

Zahájena sezóna lovu srnců

16.05.2017 23:06
16.květen je pro všechny myslivce spojen se zahájením lovu srnců. Tentokrát se nový předseda MS Pepa Vanický nechal inspirovat kamarády z jiných revírů a navrhl sejít se před prvním lovem na chatě a společně otevřít loveckou sezónu krátkým setkáním, kdy si všichni zúčastnění mohli popřát na večerní...

Mílovi Zaňkovi to stále střílí

15.04.2017 18:04
Dne 15.4:2017 se uskutečnilo v sousedním MS Synkov tradiční Velikonoční střílení, které pravidelně otvírá střeleckou asfaltovou sezónu v blízkém okolí. Jediným střelcem, kterému se podařilo zasáhnout všech 28 terčů, byl myslivecký hospodář pořádajícího spolku Martin Dusil. Ten překvapil...

Zvolen nový výbor MS

16.03.2017 07:48
Dne 11.3.2017 se členové Mysliveckého spolku STŘEZMÁ Olešnice sešli na své výroční členské schůzi na chatě v Častolovicích, aby zhodnotili uplynulý rok a nastavili směr fungování spolku v roce 2017, i pro léta další. Po uvítání všech přítomných předsedou spolku p.Zaňkou a nezbytných krocích jako...
1 | 2 | 3 >>