Tůňový biotop Žampaška

19.03.2022 23:16

„Tůňový biotop Žampaška“

V rámci projektu byly v r.2019-2021 vybudovány čtyři tůně.

Cílem projektu bylo vybudování tůňového biotopu, čímž došlo k posílení ekologické stability, odtokových poměrů lokality a biodiverzity zastoupením pestřejší škály stanovišť.

Realizací projektu byly cíle splněny, došlo k posílení ekologické stability, odtokových poměrů území a rozvoji biodiverzity.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí