Zemřel Bohuslav Kunc

09.01.2019 15:02

Dne 1.1.2019 opustil ve věku 86 let tento svět a zelené háje pan Bohuslav Kunc z Častolovic.

Bohouš se s námi přitom ještě v listopadu a začátkem prosince zúčastnil plný elánu dvou našich společných podzimních honů a v létě s námi stílel na naší stelnici na asfaltové terče!
Byl nejstarším členem MS STŘEZMÁ, několikrát pracoval ve výboru spolku a před časem pracoval též jako předseda kynologické komise při okresním mysliveckém spolku v Rychnově. Bohoušovi za jeho práci a zásluhy pro myslivost bylo na návrh našeho spolku propůjčeno při příležitosti 80.narozenin Českomoravskou mysliveckou jednotou myslivecké vyznamenání Čestné členství.

S Bohoušem jsme se rozloučili při smutečním obřadu v Týništi dne 8.1. a vedle něj stáli na čestné stráži.

Čest jeho památce!