Lovecká kynologie

Momentálně jsou mezi lovecky upotřebitelnými psy chovanými členy MS Střezmá především tato plemena:

Český fousek, německý krátkosrstý ohař, welššpringršpaněl, drátosrstý jezevčík, slovenský kopov.

Počet lovecky upotřebitelných psů odpovídá a vyhovuje předpisům o užívání honitby.

Psi se podílejí na dosledech spárkaté zvěře, dohledávkách a přinášení drobné zvěře, a jsou nepostradatelní též při norování, nebo při prohánění kosených trav v době senosečí. Myslivecké sdružení podporuje své kynology výplatou drobné finanční podpory při nákupu štěněte, na chov psa a za jeho práci v honitbě dlle jeho zapojení v průběhu roku.
Naši chovatelé dosahují na zkouškách dobrých výsledků, čehož jsou dokladem i chovné stanice jezevčíků či českých fousků jimi založené.
r.2014