Plán schůzí a střeleckých akcí 2015-16   


                                     Členské schůze                                            Výborové schůze
duben                           24.4.2015    .. přesun na areál Olešnice       13.4.2015 ...chata MS Častolovice
květen                           29.5.2015   .. chata Častolovice                   18.5.2015
červen                           27.6.2015  Střelecký den - Třešňovka           15.6.2015
červenec                      18.7.2015   střelecké závody - Třešňovka     13.7.2015
srpen                            28.8.2015    ...předběžně areál Olešnice       17.8.2015
září                               25.9.2015    ...předběžně areál Olešnice       14.9.2015
říjen                              30.10.2015                                                   19.10.2015
listopad                          -------------                                                      2.11.2015
prosinec                         -------------                                                      7.12.2015
leden 2016                     29.1.2016                                                    18.1.2016
únor 2016                       26.2.2016                                                    15.2.2016
březen 2016                   12.3.2016 VČS                                            1.3.2016       


Členské schůze se konají převážně na myslivecké chatě v Častolovicích, vždy v pátek od 19 hodin.Výroční členská schůze se koná v sobotu 12.3.2016 od 14 hodin na myslivecké chatě v Častolovicích.Střelecký den se koná na Třešňovce v sobotu 27.6.2015 od 9hodin, jen pro naše členy a jejich rodinné příslušníky.Střelecké závody za účasti veřejnosti se konají na Třešňovce v sobotu 18.7.2015 od 9hodin.Výbor MS si vyhrazuje právo změny termínu i místa konání schůze.