Vítejte na našem webu

Datum                     vzniku:      11. srpna 1992
Název: Myslivecký spolek STŘEZMÁ Olešnice
Sídlo: č.p. 120, 517 36 Olešnice
 
Identifikační číslo:
Spisová značka:
Datum zápisu:  
48612260
L1306 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
1.1.2014
Právní forma: Spolek

    

Výpis z rejsříku:

26.4.2022 byl podán na Krajský soud v HK návrh na zápis změn ve spolkovém rejstříku , které vzešly z volby nového výboru spolku v březnu 2022

or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma?p%3A%3Asubmit=x&.%2Frejstrik-%24firma=&nazev=Mysliveck%C3%BD+spolek+St%C5%99ezm%C3%A1&ico=48612260&obec=&ulice=&forma=&oddil=&vlozka=&soud=&polozek=50&typHledani=STARTS_WITH&jenPlatne=VSECHNY

  

   

 

  

Nová okna a židle na chatu MS v Častolovicích za podpory Evropské unie

 

Náš myslivecký spolek před časem požádal prostřednictvím obecně prospěšné společnosti  MAS Nad Orlicí, o.p.s. o dotaci z programu EU - Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova - na výměnu oken u myslivecké chaty v Častolovicích a na pořízení nových židlí do chaty. Žádost byla kladně posouzena. V chatě na nás tak čekaly po ukončení covidových omezení pěkné židle a nová okna, k jejichž výměně došlo v červnu 2021. 
 

„Tůňový biotop Žampaška“

V rámci projektu byly v r.2019-2021 vybudovány čtyří tůně.

Cílem projektu bylo vybudování tůňového biotopu, čímž došlo k posílení ekologické stability, odtokových poměrů lokality a biodiverzity zastoupením pestřejší škály stanovišť.

Realizací projektu byly cíle splněny, došlo k posílení ekologické stability, odtokových poměrů území a rozvoji biodiverzity.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí
 

 

 

 

„Tůňový biotop pod Pasekami“

V rámci projektu byly v r.2017-2018 vybudovány dvě průtočné tůně přehrazením údolnice bezejmenné vodoteče zemními valy.

Cílem projektu bylo vybudování tůňového biotopu, čímž došlo k posílení ekologické stability, odtokových poměrů bezejmenné vodoteče a biodiverzity zastoupením pestřejší škály stanovišť.

Realizací projektu byly cíle splněny, došlo k posílení ekologické stability, odtokových poměrů území a rozvoji biodiverzity.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

Proměna chaty MS v Častolovicích
- v r.2015 dostala nový palubkový štít, nevzhlednný tmavý palisandr byl nahrazen barvou zvýrazňující krásu dřevaSpolečná fotografie členů MS Střezmá - výroční schůze MS - 25.2.2012 - chata Častolovice

Proměna skladu v Olešnici

V letech 2008-2009 započaly úpravy prostranství okolo hospodářské budovy MS Střezmá v Olešnici pokácením smrků zasahujících do drátů vysokého napětí, výstavbou nového oplocení, a terénními úpravami. V letech 2014-2015 pak probíhala rekonstrukce havarijního stavu a modernizace části samotné budovy. I díky dotaci obce Olešnice mohla koncem roku 2015 dostat budova krásný nový kabát...veškerou stavební činnost za MS řídil a dozorval po odborné stránce Ing.Josef Vanický. Proměna stála velké úsilí mnoha lidí i nemalé finanční náklady, ale provedla se .....v r.2016 by měly být úpravy dokončeny.

Novinky

Pozvánka - Lovecký parkúr O cenu kamaráda - 18.7.2015

25.06.2015 22:57
Dovolujeme si co nejsrdečněji...

Pohádková cesta 2015 i s myslivci ze Střezmé

28.05.2015 10:12
V sobotu dne 30.5.2015 se od 9.hod...

Nové pozorovací kazatelny v našem revíru

27.05.2015 10:33
V měsíci květnu, který předchází Červnu...

Úklid odpadků kolem cest v honitbě MS Střezmá Olešnice

27.04.2015 11:48
V úterý dne 21.4.2015 se uskutečnila...

Výroční členská schůze MS Střezmá Olešnice 2015

15.03.2015 10:26
V sobotu dne 14.3. se ve 14 hod sešli...

Příspěvek pro obecní zpravodaj - 1-2013

26.03.2013 08:44
Příspěvek pro obecní zpravodaj -...

Výroční schůze MS Střezmá

26.03.2013 08:05
Slavnostní výroční schůze MS Střezmá...

Miloš Kopecký - nový účastník kursu o 1.lovecký lístek na praxi v našem sdružení

26.02.2013 12:12
O možnost absolvovat odbornou praxi při...

Myslivecký ples MS Střezmá

15.02.2013 07:30
V sobotu 19.1.2013 se od 20.00 hod v...

Bohuslav Kunc slaví "80"

15.12.2012 01:52
Dne 30.12.2012 oslaví náš v...
Záznamy: 21 - 30 ze 33
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>