Nové pozorovací kazatelny v našem revíru

27.05.2015 10:33

V měsíci květnu, který předchází Červnu - Měsíci myslivosti, vybudovali naši členové dvě nové kazatelny. Jedna vznikla na původním podstavci, ve stylu "roubenky", druhá pak z palubek na podstavci ze smrkových hrází. Obě stavby si vyžádaly velké množství práce, ale bude díky nim možné vyjít si na příjemnou čekanou, a také z nich ochránit zemědělské plodiny v jejich těsné blízkosti, a předejít tak škodám, především působených černou zvěří./R.P./