Honební výbor

Nový honební výbor zvolený na valné hromadě HS Olešnice dne 2.10.2012

Milan Žid, Olešnice - starosta HS
Josef Vanický, Ing., Hřibiny - místostarosta HS
Vít Podolský, Olešnice - člen výboru
Petr Šimerda, Lično - člen výboru
Josef Vanický, Synkov - člen výboru