Zvolen nový výbor MS

16.03.2017 07:48

Dne 11.3.2017 se členové Mysliveckého spolku STŘEZMÁ Olešnice sešli na své výroční členské schůzi na chatě v Častolovicích, aby zhodnotili uplynulý rok a nastavili směr fungování spolku v roce 2017, i pro léta další.

Po uvítání všech přítomných předsedou spolku p.Zaňkou a nezbytných krocích jako jsou schválení návrhu programu schůze, volba návrhové komise, kontrola plnění Usnesení z předchozí výroční schůze a došlá pošta, již následovaly výroční zprávy členů výboru.

Jelikož uběhlo pět let od volby předchozího výboru, došlo k volbě nových členů.
Předsedou spolku se stal Josef Vanický ml., na pozici místopředsedy setrval Jiří Malý, do funkce mysliveckého hospodáře byl znovu potvrzen Pavel Žid, o doklady se dál z pozice jednatele bude starat Radomír Podolský. Novým členem výboru se stal Jaroslav Pultar z Pasek, kterému výbor svěřil funkci finančního hospodáře. Všichni byli zvoleni ve veřejné volbě.

Prvním diskusním příspěvkem bylo poděkování kolegů z dosavadního výboru jejímu předsedovi, panu Miloslavu Zaňkovi, který se po mnoha letech strávených téměř nepřetržitě v různých výborových funkcích rozhodl výbor opustit a dát přednost přípravě svého loveckého psa na zkoušky a provozování myslivosti bez starostí a stresů. Pan Zaňka obdržel malou pozornost jak od kolegů z výboru, tak velké poděkování od celé členské základny, doplněné o povolenku na odlov srnce 3.věkové třídy v honitbě MS Střezmá v r.2017. Předání dárků se neobešlo bez slz dojetí a upřímných díků i od odstupujícího předsedy.

Po této vsuvce následovaly dislusní příspěvky našich členů i vzácných hostů z okolních spolků a z obecních úřadů, které nám značnou poměrou pomáhají při naší činnosti.

Krásným a dojemným završením schůze bylo přijetí Dominika Šimerdy z Čestic za člena MS Střezmá a jeho následné pasování na myslivce, když se předtím během uplynulého roku vzorně zhostil svých povinností a zapojil příkladně do spolkového dění. Pasování se ujal Jaromír Dostál , doprovázen nejvyšším lovčím Pavlem Židem a vrchním lovčím panem Ing.Vladislavem Jirkou, který zatroubil i lovecké slavnostní fanfáry. Jako čekatelé členství byli členskou schůzí potvrzeni pánové Aleš Libotovský z Pasek a Josef Carda z Malé Ledské.

Sladkou tečkou na závěr pak bylo podání vynikající zvěřinové svíčkové omáčky, připravené zručným kuchařem a místopředsedou spolku v jedné osobě Jiřím Malým. Pomoc v kuchyni zabezpečili ženy myslivců paní Hanka Židová a paní Jarča Dostálová. 

RP-jednatel