Nový pronájem honitby

02.10.2012 19:00

Dnešního dne schválila valná hromada Honebního společenstva Olešnice nový pronájem honitby pro MS Střezmá Olešnice, o.s. na období 10let, s opčním právem na další období.