Bohuslav Kunc slaví "80"

15.12.2012 01:52

Dne 30.12.2012 oslaví náš v současnosti nejstarší člen, kolega a přítel pan Bohuslav Kunc z Častolovic,

své významné životní jubileum, 80.narozeniny.
Rádi zajdeme kamarádovi, který prakticky celý život zasvětil myslivosti, a především pak lovecké kynologii a sportovní lovecké střelbě, osobně pogratulovat!
Nezbývá než přát stále dobrou náladu, pevné zdraví, přesnou mušku a trvalou přízeň patronů všech myslivců Sv.Huberta a Bohyně lovu Sv.Diany!